VARME OG KJØLING


Haralds VVS tilbyr prosjektering, installasjon og service av komplette anlegg for varme og kjøling. Foruten egne fagfolk med høy kompetanse, samarbeider vi med ulike konsulenter når prosjektet krever det.

Varme og kjøling er krevende fagområder med stadig sterkere fokus på miljø og økonomi. Derfor satser vi i Haralds VVS kontinuerlig på å videreutvikle vår kompetanse i takt med nye behov, krav og forskrifter.

Kompetanse og løsninger

Varmekilder

 • fjernvarmenett
 • kjeleanlegg – ved, olje, pellets
 • varmepumper – bergvarme, luft-vann

Varmeavgivere

 • gulvvarmeanlegg
 • radiatorer
 • aerotempere – store vifter for lagerlokaler og liknende
 • snøsmelteanlegg

Kjøleanlegg

 • næringsbygg
 • hotell
 • butikker
 • kjøpesentere

Haralds VVS har alle nødvendige godkjenninger for å utføre arbeid på de ulike typer anlegg og installasjoner. Gulvvarme
Radiatorer
Varmepumper
Pumper

“Kommune, borettslag, eiendomsselskap og andre større aktører er krevende kunder som forventer at vi alltid stiller opp når de trenger oss. Vår fremste styrke er nettopp at vi er både fleksible, raske og effektive – uansett oppdrag.”

TRENGER DU RØRLEGGER?


Ta Kontakt