SPRINKLER


Sprinkleranlegg er en sentral del av brannsikkerheten i ulike typer bygg. Derfor er det absolutt nødvendig at det alltid fungerer som det skal. Haralds VVS sørger for at både eiere og brukere kan sove trygt om natten.

Alle sprinkleranlegg krever regelmessig tilsyn. I tillegg er det viktig at eventuelle feil og mangler blir fagmessig utbedret. Haralds VVS har høy kompetanse innen kontroll, vedlikehold og service av sprinkleranlegg i små og store bygg.

Foruten medarbeidere med lang erfaring innen fagområdet er Haralds VVS godkjent for kontroll og service i tiltaksklasse 3. Det gir byggets eier trygghet om at sprinkleranlegget alltid blir håndtert av noen som virkelig kan det.

Vi utfører tilsyn og vedlikehold i blant annet

  • eldreboliger
  • institusjoner
  • hoteller
  • næringsbygg
  • offentlige bygg

Haralds VVS – bedre føre var… “Haralds VVS er en erfaren og fleksibel problemløser – alltid klar til å ta nye utfordringer. Stor kapasitet og allsidige medarbeidere betyr at vi kan stille med kvalifisert kompetanse på kort varsel – også i akutte situasjoner.”

TRENGER DU RØRLEGGER?


Ta Kontakt